Πρωτότυπη συνδυαστική προσέγγιση για την ανοσοθεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Το ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ NMSTREAT, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας θεραπευτικής στρατηγικής για την ανοσοθεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ). Για τον σκοπό αυτό, στο θεραπευτικό σχήμα θα χρησιμοποιηθούν ορθολογικoύ σχεδιασμού (rational design) γραμμικά και κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα (linear and cyclic peptide analogues) των ανοσοκυρίαρχων επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης MBP83-99, PLP139-151 και MOG35-55 σε συνδυασμό με παράγοντες ανάπτυξης (Growth Factor Variants).

Η ερευνητική μας ομάδα έχει πραγματοποιήσει in vivo και in vitro βιολογικές/ανοσολογικές μελέτες για την αξιολόγηση των γραμμικών και κυκλικών τροποποιημένων πεπτιδικών αναλόγων, επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με διάφορους φορείς. Σύμφωνα με πειραματικά αποτελέσματα συγκεκριμένα πεπτιδικά ανάλογα προστατεύουν και θεραπεύουν τα πειραματόζωα από τα συμπτώματα της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ), ενός ζωικού μοντέλου της ΣΚΠ. Στα πλαίσια του προγράμματος NMSTREAT θα συντεθούν γραμμικά και κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα των MBP83-99, PLP139-151 και MOG35-55 επιτόπων της μυελίνης.

Τα πεπτιδικά ανάλογα θα αξιολογηθούν από την εταιρεία Procore στο Ισραήλ σε συνδυασμό με ανάλογα αυξητικών παραγόντων που σύμφωνα με πειράματα έχει δειχθεί ότι μειώνουν τα ποσοστά της απομυελίνωσης μέσω ενεργοποίησης προγονικών ολιγοδενδροκυττάρων. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα ο αυξητικός παράγοντας FGF2 συμμετέχει σε διαδικασίες ανάπτυξης, διαφοροποίησης και επιδιόρθωσης κατεστραμμένων νευρώνων ασθενών με ΣΚΠ.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι ο συνδυασμός των πεπτιδικών αναλόγων με αυξητικούς παράγοντες να οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο θεραπευτικό σχήμα για την ανοσοθεραπεία της ΣΚΠ.

 

Ενότητες Εργασίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Συναντήσεις Επιστημονικής Ομάδας

Αναρτημένες Ανακοινώσεις  1  

Δημοσιεύσεις 

Ενημερωτικό Υλικό